Some might have issues with Mill integration after migration in Mill app

Resolved
Resolved

ENGLISH: We have now updated our integration with Mill Wifi, and login/connection issues, aswell as issues with controlling Mill devices should be solved. Learn more here.

NORSK: Vi har nå oppdatert vår integrasjon mot Mill Wifi og problemer med tilkobling/innlogging og styring av Mill-enheter skal være løst. Les mer her.

Updated

ENGLISH: We are very close to a solution to the reported problem and are working on the final details. However, we have encountered some unexpected obstacles in the final stage. Our team is actively working on these to ensure an adequate solution. Your patience and support are greatly appreciated, and we will keep you updated on progress. Thank you for your understanding, and we apologize for any inconvenience caused.

NORSK: Vi er veldig nær en løsning på det rapporterte problemet og jobber med de siste detaljene. Vi har imidlertid støtt på noen uventede hindringer i sluttstadiet. Vårt team jobber aktivt med disse for å sikre en tilstrekkelig løsning. Deres tålmodighet og støtte settes stor pris på, og vi holder dere oppdatert om fremgang. Takk for forståelse og beklager for ulempene det måtte medføre.

Updated

ENGLISH: We are in the process of conducting beta tests at some selected customers. We hope to release the official update before christmas.

NORSK: Vi holder på å gjennomføre beta-tester hos noen utvalgte kunder. Vi håper å ha en oppdatering for alle kunder klar før jul.

Updated

ENGLISH: During internal testing after the Mill migration we have discovered some issues on our side. You might not be affected by this, unless you have migrated your Mill devices in the Mill app. We plan to release a new version, and start with external beta testers in 3-4 weeks. In the meantime you can control your Mill devices from the Mill app. Sorry for the delay and inconvenience.

NORSK: I løpet av intern testing etter Mill-migrasjonen har vi oppdaget noen problemer på vår side. Du vil kanskje ikke bli påvirket av dette, med mindre du har migrert dine Mill-enheter i Mill-appen. Vi planlegger å slippe en ny versjon og begynne med eksterne betatestere om 3-4 uker. I mellomtiden kan du kontrollere dine Mill-enheter fra Mill-appen. Beklager for forsinkelsen og ulempen.

Updated

ENGLISH: We are in close contact with Mill to make this migration process as simple as possible for you. We will keep you updated as soon as we know more.

NORSK: Vi er i tett kontakt med Mill for å gjøre migreringsprosessen så enkel som mulig for deg. Vi vil holde deg oppdatert så snart vi vet mer.

Identified

ENGLISH: We know some of you are currently experiencing issues with the Mill integration after updating to the latest version of the Mill app (which starts the backend migration on Mill's side). We have been in close contact with Mill to change the integration to be able to communicate with migrated devices. We will conduct a small scale beta test with some users, before the update will be available for all users. We will keep you updated.

NORSK: Vi vet at noen av dere for øyeblikket har problemer med Mill integrasjonen etter oppdatering til siste versjon av Mill appen (som starter backend-migrering på Mills side). Vi har vært i kontakt med Mill for å endre integrasjonen vår for å kunne fortsette å kommunisere med de migrerte enhetene. Vi vil ha en liten beta-testrunde med noen brukere, før oppdateringen blir tilgjengelig for alle. Vi vil holde dere oppdatert.

Began at:

Affected components
  • Playground & integrations
    • Millheat WiFi