Some might have issues with login on Easee integration

Resolved
Resolved

We've now resolved the incident, please update the Easee playground integration. Thanks for your patience. Changelog
//
Vi har nå fikset feilen, vennligst oppdater Easee playground integrasjonen. Takk for din tålmodighet. Endringslogg

Identified

ENGLISH Hi, we know some of you are currently experiencing issues with login to Easee integration. We're so sorry about that and are working on fixing the issue. Already logged in users are not affected. Please stand by for further updates, we will keep you updated as soon as we know more.

NORWEGIAN Hei, vi vet at flere for øyeblikket opplever problemer med innlogging til Easee integrasjonen. Vi beklager det og jobber med å fikse problemet. Allerede innloggede brukere er ikke berørt. Vær klar for ytterligere oppdateringer, vi vil holde deg oppdatert så snart vi vet mer.

Began at:

Affected components
  • Playground & integrations
    • Easee