Some might have issues with old software on Smarthub II after pairing

Resolved
Resolved

We've now resolved the incident. Thanks for your patience. // Vi har nå fikset feilen. Takk for din tålmodighet.

Recovering

We've fixed the core issue, and are waiting for things to recover. // Vi har løst kjerneproblemet og venter på at ting skal komme seg.

Identified

ENGLISH Hi, we know some of you are currently experiencing issues with old software on Smarthub II after pairing. Even tough it says "Done", it did not update the Smarthub II. Please update manually by following this guide https://support.futurehome.no/hc/no/articles/7228530190621-Oppdatere-Smarthub. We're so sorry about that and are working on fixing the issue. Please stand by for further updates, we will keep you updated as soon as we know more.

NORWEGIAN Hei, vi vet at flere for øyeblikket opplever problemer med utdatert programvare på Smarthub II etter parring. Selv om appen sier "Ferdig" har den ikke utført oppdateringen av Smarthub II. Vennligst oppdater manuelt ved å følge denne guiden https://support.futurehome.no/hc/no/articles/7228530190621-Oppdatere-Smarthub. Vi beklager dette og jobber med å fikse problemet. Vær klar for ytterligere oppdateringer, vi vil holde deg oppdatert så snart vi vet mer.

Began at:

Affected components
  • Smarthub
    • Smarthub core sofware