Some might have issues with login on Adax & Glamox

Resolved
Resolved

ENGLISH: We have solved the login issue for both ADAX and Glamox. For the changes to take effect you must update the playground apps and log in again. Guide on how to update playground apps.

NORSK: Vi har nå rettet problemet med innlogging for både ADAX og Glamox. For at endringene skal tre i kraft må du oppdatere playground appene og logge inn på nytt. Guide for hvordan du oppdaterer playground apps.

Recovering

ENGLISH: We have solved the login issue for ADAX. To implement this fix, you must update the Adax playground app (blue arrow down) and log in with your Adax username and password. Changelog.

For GLAMOX, we are still working on a fix. We will get back to you with more information as soon as we have something to report.

NORSK: Vi har nå fikset problemet med innlogging for ADAX. For at integrasjonen igjen skal fungere må du oppdatere Adax playground-appen (blå pil ned) og logge inne på nytt med Adax brukernavn og passord. Endringslogg.

For GLAMOX holder vi fremdeles på med feilretting. Vi kommer tilbake med mer informasjon til så snart vi har noe konkret å melde.

Investigating

ENGLISH Hi, we know some of you are currently experiencing issues with Adax & Glamox, specifically with the login. We're so sorry about that and are working on figuring out the cause and fixing the issue. Please stand by for further updates, we will keep you updated as soon as we know more.

NORWEGIAN Hei, vi vet at flere for øyeblikket opplever problemer med Adax & Glamox, spesifikt med innlogging. Vi beklager det og jobber med å finne ut årsaken og fikse problemet. Vær klar for ytterligere oppdateringer, vi vil holde deg oppdatert så snart vi vet mer.

Began at:

Affected components
  • Playground & integrations
    • Adax
    • Glamox