We have issues with spotprice automations and PowerManager

Resolved
Resolved

ENGLISH: We've now resolved the incident. Thanks for your patience.

NORSK: Vi har nå fikset feilen. Takk for din tålmodighet.

Recovering

ENGLISH: A fix has been implemented on friday and we are monitoring the results.

NORSK: En løsning er implementert på fredag, og vi følger med på resultatene.

Identified

ENGLISH: A few users are still experiencing issues with spotprice automations and PowerManager. For these users, automations will currently not run, and PowerManager will not trigger on price change. The cause of the issue is identified and we are working towards a solution.

NORSK: Noen få brukere opplever fremdeles problemer med spotpris-automasjoner og StrømKontroll panelet. For disse vil automasjonene for øyeblikket ikke kjøre, og StrømKontroll trigger ikke på prisendringer. Vi har identifisert årsaken og jobber mot en løsning.

Resolved

ENGLISH: We've now resolved the incident. Thanks for your patience.

NORSK: Vi har nå fikset feilen. Takk for din tålmodighet.

Investigating

ENGLISH: We know that our users are experiencing issues with spotprice automations and PowerManager. These automations will currently not run, and PowerManager will not trigger on price change. We are investigating this issue. We will keep you updated as soon as we know more.

NORSK: Vi vet at våre brukere opplever problemer med spotpris-automasjoner og StrømKontroll panelet. Disse automasjonene vil for øyeblikket ikke kjøre, og StrømKontroll trigger ikke på prisendringer. Vi undersøker dette problemet. Vi holder deg oppdatert så snart vi vet mer.

Began at:

Affected components
  • Smarthub
    • Automations engine
    • Monitoring and managing energy consumption