Some might have issues with the Easee integration

Resolved
Resolved

ENGLISH: Yesterday afternoon and evening, an update was rolled out to all customers who already had the Easee Playgrounds app installed. Everything points to that the issue has now been resolved. All customers with this integration installed must log in to the Easee Playgrounds app again to make it work as before. The update is also available so that if you are going to install the Easee Playgrounds app, you will receive the new version. We thank all our customers for their patience in connection with this issue.
Guide
Changelog

NORSK: Gjennom ettermiddagen og kvelden i går ble det rullet ut en oppdatering til alle kunder som fra før av hadde Easee Playgrounds-appen installert. Alt tyder på at problemet nå er løst. Alle kunder med denne integrasjonen installert må logge inn i Easee Playgrounds-appen igjen for å få denne til å virke som før. Oppdateringen er også tilgjengeliggjort slik at dersom du skal installere Easee Playgrounds-appen vil du få den den nye versjonen. Vi takker alle våre kunder for tolmodigheten de har vist i sammenheng med dette problemet.
Guide
Endringslogg

Recovering

ENGLISH: We are currently working on updating the Easee app to fix this issue. The updates are being done in collaboration with Easee and will continue throughout the evening and into the morning. We will provide new information tomorrow once we have confirmed that the update has been completed

NORSK: Vi jobber nå med å oppdatere Easee-appen for å løse denne feilen. Oppdateringene skjer i samhandling med Easee og holder på gjennom kvelden og utover morgenen. Vi kommer tilbake imorgen med ny informasjon når vi har fått bekreftet at oppdateringen er gjennomført

Investigating

ENGLISH: We are aware that some customers are experiencing issues with the Easee integration. We are currently investigating together with Easee to find a solution. We will keep you updated as soon as we know more. A temporary workaround can be found here

NORSK: Vi er klar over at noen kunder opplever problemer med Easee integrasjonen. Vi undersøker for øyeblikket sammen med Easee for å finne en løsning. Vi holder dere oppdatert. En midlertidig løsning finner du her

Began at:

Affected components
  • Playground & integrations
    • Easee