Some might have issues with login to Defa integration

Resolved
Resolved

We've now resolved the incident. Thanks for your patience.

Vi har nå fikset feilen. Takk for din tålmodighet.

Identified

ENGLISH: We know some of you are currently experiencing issues with login to Defa integration. We are deeply sorry. We have identified the cause and are working on fixing the issue. We will keep you updated as soon as we know more.

NORSK: Vi vet at flere for øyeblikket opplever problemer med innlogging på Defa integrasjonen. Vi beklager på det sterkeste. Vi har identifisert årsaken og jobber med å fikse problemet. Vi vil holde deg oppdatert så snart vi vet mer.

Began at:

Affected components
  • Playground & integrations
    • Defa