Some might have issues with energy data from Zaptec integration

Resolved
Resolved

ENGLISH: A new updated version of the Zaptec integration is released. Please update through Playground in the app. (To update press the blue down arrow)

NORSK: En ny oppdatert versjon av Zaptec integrasjonen er lansert. Vennligst oppdater via Playground i appen. (For å oppdatere trykk på den blå nedover-pilen)

Recovering

ENGLISH: A new updated version of the Zaptec integration is released. Please update through Playground in the app. (To update press the blue down arrow)

NORSK: En ny oppdatert versjon av Zaptec integrasjonen er lansert. Vennligst oppdater via Playground i appen. (For å oppdatere trykk på den blå nedover-pilen)

Investigating

ENGLISH Hi, we know some of you are currently experiencing issues with Zaptec integration, specifically with energy data. We're so sorry about that and are working on figuring out the cause and fixing the issue. Please stand by for further updates, we will keep you updated as soon as we know more.

NORWEGIAN Hei, vi vet at flere for øyeblikket opplever problemer med Zaptec integrasjonen, spesifikt med energi data. Vi beklager det og jobber med å finne ut årsaken og fikse problemet. Vær klar for ytterligere oppdateringer, vi vil holde deg oppdatert så snart vi vet mer.

Began at:

Affected components
  • Playground & integrations
    • Zaptec