Some might have issues with regulating temperature for some devices.

Resolved
Resolved

We've now resolved the incident. You need to update to the latest version of the app. Thanks for your patience. // Vi har nå fikset feilen. Du må laste ned siste versjon av appen. Takk for din tålmodighet.

Identified

ENGLISH Hi, we know some of you are currently experiencing issues with regulating temperature for some devices (missing temperature slider). We're so sorry about that and are working on fixing the issue. Please stand by for further updates, we will keep you updated as soon as we know more.

NORWEGIAN Hei, vi vet at flere for øyeblikket opplever problemer med regulering av temperatur for noen enheter (mangler slider for temperatur). Vi beklager det og jobber med å fikse problemet. Vær klar for ytterligere oppdateringer, vi vil holde deg oppdatert så snart vi vet mer.

Began at:

Affected components
  • App
    • Futurehome App