Some might have issues with push notifications about smarthub online/offline

Resolved
Resolved

ENGLISH: We've fixed the core issue, and notifications should now work again.

NORSK: Vi har løst problemet og notifikasjonene skal nå bli levert.

Investigating

ENGLISH: We have been monitoring the situation and experienced that some users are affected by too frequent offline/online push notifications. We are investigating the issue. In the meantime these notifications are disabled and will not be delivered. We will keep you updated as soon as we know more.

NORSK: Vi har monitorert situasjonen og erfart at noen brukere mottar push varslinger for offline/online for ofte. I mellomtiden er disse varslingene slått av og vil ikke bli levert. Vi vil holde deg oppdatert så snart vi vet mer.

Resolved

.

Recovering

ENGLISH: We've fixed the core issue, and notifications should now work again.

NORSK: Vi har løst problemet og notifikasjonene skal nå bli levert.

Identified

ENGLISH: We know some of you are currently experiencing issues with push notifications about smarthub online/offline status. We are deeply sorry. We have identified the cause and are working on fixing the issue. In the meantime these notifications are disabled and will not be delivered. We will keep you updated as soon as we know more.

NORSK: Vi vet at flere for øyeblikket opplever problemer med push varslinger om smarthuben's online/offline status. Vi beklager på det sterkeste. Vi har identifisert årsaken og jobber med å fikse problemet. I mellomtiden er disse varslingene slått av og vil ikke bli levert. Vi vil holde deg oppdatert så snart vi vet mer.

Began at:

Affected components
  • Smarthub
    • Notification and Timeline System