Some might have issues with data readings from Futurehome HAN gen. 2

Resolved
Resolved

This has been resolved in the newest version of Zigbee, please update your smarthub. To read more about how to download the update and the steps needed, see this article under the "Sensor update" section.
If you are still experiencing problems after completing all the steps in the article mentioned above, please contact customer service.
Thanks for your patience.
//
Dette har blitt løst i nyeste versjon av Zigbee, vennligst oppdater din smarthub. For å lese mer om hvordan du laster ned oppdatering og stegene som må gjennomføres, se denne artikkelen under seksjonen "Oppdatering av sensoren".
Dersom du fremdeles har problemer etter å ha gjennomført stegene i artikkelen over, vennligst kontakt kundeservice.
Takk for din tålmodighet.

Recovering

ENGLISH The Futurehome app and zigbee-ad have been updated to support OTA update of the Futurehome Gen.2 HAN-Sensor. Changelog can be found here. The support article about Futurehome Gen.2 HAN-Sensor have also been updated. If you still experience issues, please contact support@futurehome.no. We want to work together with you to solve these issues swiftly.

NORWEGIAN Futurehome appen og zigbee-ad har fått en oppdatering for å støtte "over-the air" oppdatering av Futurehome Gen.2 HAN-Sensor. Endringslogg kan du finne her. Supportartikkelen om Futurehome Gen.2 HAN-Sensor har også blitt oppdatert. Om du opplever problemer, vennligst kontakt support@futurehome.no. Vi vil jobbe sammen med dere for å løse disse problemene snarlig

Identified

ENGLISH Hi, we know some of you might experience issues with faulty readings from Futurehome HAN gen. 2. Many fixes is included in version 2.2.1 of Zigbee-adapter.

We are also conducting a field test to over-the-air update the Futurehome HAN gen. 2, that will hopefully fix the remaining issues related to energy- and consumption data. If you are currently experiencing similar issues and/or want to take part in this field test, please contact support@futurehome.no. We want to work together with you to solve these issues swiftly.

Please stand by for further updates, we will keep you updated as soon as we know more.

NORWEGIAN Hei, vi vet at noen av dere opplever problemer med feil avlesninger fra Futurehome HAN gen. 2. Mange forbedringer er inkludert i versjon 2.2.1 av Zigbee-adapteren.

Vi gjennomfører også en brukertest av "over-the-air" oppdatering av Futurehome HAN gen. 2, som vi håper vil løse de gjenværende problemene knyttet til energi- og forbruksdata. Om du for tiden opplever lignende problemer og/eller ønsker å ta del i denne bruker testen, vennligst kontakt support@futurehome.no. Vi vil jobbe sammen med dere for å løse disse problemene snarlig.

Vær klar for ytterligere oppdateringer, vi vil holde deg oppdatert så snart vi vet mer.

Began at:

Affected components
  • Smarthub
    • Zigbee