Some might have issues with data readings from Futurehome HAN gen. 2

Identified
Identified

ENGLISH Hi, we know some of you might experience issues with faulty readings from Futurehome HAN gen. 2. Many fixes is included in version 2.2.1 of Zigbee-adapter.

We are also conducting a field test to over-the-air update the Futurehome HAN gen. 2, that will hopefully fix the remaining issues related to energy- and consumption data. If you are currently experiencing similar issues and/or want to take part in this field test, please contact support@futurehome.no. We want to work together with you to solve these issues swiftly.

Please stand by for further updates, we will keep you updated as soon as we know more.

NORWEGIAN Hei, vi vet at noen av dere opplever problemer med feil avlesninger fra Futurehome HAN gen. 2. Mange forbedringer er inkludert i versjon 2.2.1 av Zigbee-adapteren.

Vi gjennomfører også en brukertest av "over-the-air" oppdatering av Futurehome HAN gen. 2, som vi håper vil løse de gjenværende problemene knyttet til energi- og forbruksdata. Om du for tiden opplever lignende problemer og/eller ønsker å ta del i denne bruker testen, vennligst kontakt support@futurehome.no. Vi vil jobbe sammen med dere for å løse disse problemene snarlig.

Vær klar for ytterligere oppdateringer, vi vil holde deg oppdatert så snart vi vet mer.

Began at:

Affected components
  • Smarthub
    • Zigbee